Det lokale kunstmuseum – Københavns Universitet

Forside > Forskning > Det lokale kunstmuseum

Det lokale kunstmuseum:
forankring, formidling og fortælling


Nærværende projekt, som løber over tre år, er en kritisk analyse af et mindre, lokalt kunstmuseums eksisterende formidlingspraksis, som samtidig identificerer og fremhæver konkrete udviklingsmuligheder inden for lokal forankring, formidling og fortælling.


Projektet, der mere præcist skal undersøge Ribe Kunstmuseums formidlingspraksis og -udvikling på flere platforme, samt dennes modtagelse hos brugerne, har tre overordnede formål:

  • At give kritisk indsigt i anvendelsen af de narrativer og erkendelsesmæssige potentialer, der ligger i et mindre kunstmuseums faste samlinger.
  • At analysere et lokalt museums strategi som en synlig og aktiv aktør i lokalsamfundet, specielt i forbindelse med mobilisering og anvendelse af kunstrelaterede narrativer.
  • At producere en længe savnet evaluering og refleksion over det mindre kunstmuseums formidlings- og kommunikative praksis – analogt og digitalt – i et hastigt ændret museumslandskab, hvor mål og midler fortsat gentænkes og udvikles, ikke mindst i lyset af nye digitale satsninger og økonomiske omprioriteringer på kultur- og formidlingsområdet.

De seneste års udvikling og forskning i analog og digital museumsformidling har allerede antydet en række blindgyder og faldgruber, men også potentialer for re-konceptualisering og gentænkning af museernes identitet og fortællinger om kunsten. Procesorienterede og tilbundsgående studier, der evaluerer mindre kunstmuseers eksisterende formidling, som den foregår i samspil med kunsthistorisk faglighed på tværs af medier, platforme og interessenter, er imidlertid yderst sjældne på trods af, at det er denne type museer, som dominerer i det danske kulturbillede uden for de største byer. Projektet råder bod på denne mangel ved at fokusere på et enkelt, mindre museum igennem en treårig udviklingsproces fra 2017-2020.