Bibliotek minus bibliotekarier, vad blir det? – Københavns Universitet

Forside > Forskning > Bibliotek minus biblio...

Bibliotek minus bibliotekarier, vad blir det?

– Hur användare manövrerar i obemannade folkbibliotek i Danmark och Sverige

                                                            Ordrup bibliotek. Foto: Kerstin Gravlund

Folkbibliotek har allt fler inslag av självservice och många folkbibliotek i Danmark och Sverige är idag obemannade under delar av öppettiden. I Danmark benämns dessa bibliotek exempelvis ”åbne biblioteker” eller ”selvbetjente biblioteker” medan de i Sverige ofta kallas för ”meröppna bibliotek”. Under den obemannade tiden kan användarna själva ta sig in i biblioteket och med hjälp av självservice ta del av bibliotekets tjänster. Detta är en betydelsefull förändring eftersom tillgängliga bibliotekarier är intimt förknippade med bibliotekens verksamhet och identitet.

De obemannade öppettiderna och de ökade inslagen av självservice på bibliotek är en del av en större trend mot självförvaltning i samhället. Exempelvis uppmanas vi i allt fler affärer att själva scanna av varorna vi ska köpa och på flygplatsen kan vi checka in själva. Detta imperativ att självförvalta är förbundet med tekniker för självstyrning genom vilka vi uppmanas att ta ansvar för vår hälsa, vår utbildning och vår lycka genom att aktivt göra vissa val. Med andra ord styrs vi i dagens samhälle i stor utsträckning genom att vi uppmanas att själva agera och styra vårt uppförande.

För att undersöka hur användare styrs och styr sig själva i obemannade bibliotek har jag intervjuat användare och genomfört observationer på fyra folkbibliotek, två i Danmark och två i Sverige. Jag gör också diskursanalyser av relevanta policydokument. Ph.D-projektet förväntas vara avslutat i februari 2019.